انجیرانجیر
فواید مصرف انجیر در کاهش وزن و فشارخون خوردن انجیر کمک می کند تا پوست جوان و شاداب به نظر برسد. اسیدهای چرب اُمگا-۳ موجود در انجیر از پوست حفاظت می کنند. به گفته محققان دانشگاه اینسبروک اتریش، میوه کاملا رسیده انجیر که در آستانه خراب شدن باشد حاوی بیشترین میزان آنتی اکسیدان است. در
فرموده امام رضا در مورد خواص انجیر خواص درمانی انجیر  ، خواص میوه انجیر ، خاصیت انجیر ، خاصیت میوه انجیر