نحوه درست کردن ترشی بادمجان و تمبرهندی ترشی بادمجان, تمبرهندی, طرز تهیه ترشی بادمجان, درست کردن ترشی بادمجان, ترشی بادمجان با تمبرهندی, انداختن ترشی بادمجان.