بایگانی برچسب ها: انداختن پاها روی هم

مضرات انداختن پاها روی هم هنگام نشستن

مضرات انداختن پاها روی هم هنگام نشستن

مضرات انداختن پاها روی هم هنگام نشستن انداختن پاها روی هم در طولانی مدت پیامدهای نامطلوبی دارد پیامدهای نامطلوب انداختن پاها روی هم هنگام نشستن قرار دادن پاها روی هم هنگام نشستن یک عادت غیر ارادی است. گاهی که از طرز نشستن عادی خسته می شویم، یا احساس سرما می کنیم به این حالت می نشینیم. اگر چه راحت و در صورتی که برای مدت کوتاهی باشد بی ضرر است اما در طولانی مدت می تواند پیامدهای نامطلوب و گاهی نیز جدی داشته باشد.   سبب فلج عصب پرونئ...

ادامه مطلب