میزان جرم پروتون Proton در این مطلب به صورت دقیق اندازه جرم پروتون (Proton) ذره‌ای بنیادی با بار مثبت است که بخشی از هر اتم را تشکیل می‌دهد، توضیح داده شده است اگر این موضوع برای شما جالب است با ما همراه باشید. آیا پروتون سبک تر از آنچه فکر می‌کردیم، است؟ دقیق ترین اندازه گیری که تاکنون بر پروتون