بایگانی برچسب ها: اندام هایی که به تیغ سپرده می شوند

امپراطوری صورت های غربی بر چهره ایرانی !/ رقابت بر سر نزدیک شدن به مدل زیبایی غربی

امپراطوری صورت های غربی بر چهره ایرانی !/ رقابت بر سر نزدیک شدن به مدل زیبایی غربی

شاید همه ما بارها شنیده ایم که کشور ایران در آمار جراحی های زیبایی جهان، یکی از رتبه های برتر را دارا است، در خصوص دلایل پیشتازی ایرانی ها در اعمال جراحی زیبایی هم صحبت های بسیار شده است و بسیاری ردپای خلا های روحی و روانی را در میان متقاضیان این عمل ها، عامل اصلی رواج روز افزون تعداد این عمل ها می دانند اما سونامی اعمال جراحی زیبایی بیش از ریشه های روانی ، به ریشه های اجتماعی این پدیده در سالهای اخیر باز می گردد. ماهواره هایی که صورت ای...

ادامه مطلب