شاید همه ما بارها شنیده ایم که کشور ایران در آمار جراحی های زیبایی جهان، یکی از رتبه های برتر را دارا است، در خصوص دلایل پیشتازی ایرانی ها در اعمال جراحی زیبایی هم صحبت های بسیار شده است و بسیاری ردپای خلا های روحی و روانی را در میان متقاضیان این عمل ها، عامل