بیماری اندومتریوز در زنان بیماری اندومتریوز در زنان, اندومتریوز رحم در این مطلب از ابرتازه ها شما را با بیماری اندومتریوز در زنان آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. شاید باور عمومی به دردهای شدید و طولانی مدت در دوران قاعدگی، توصیه می کند که مدارا کنید اما علم پزشکی می