بایگانی برچسب ها: اندیشه‌های منفی

بر منفی نگری در زندگی غلبه کنید!

بر منفی نگری در زندگی غلبه کنید!

بر منفی نگری در زندگی غلبه کنید! زندگی با یک همسر منفی‌باف! آیا همسرتان در کنار شما از مشکلات و مصائب زندگی حرف می‌زند در حالیکه در کنار دیگران، خودش را شخصی مثبت و امیدوار نشان می‌دهد؟ آیا او هر روز آه می‌کشد و امیدواری‌های ساده شما را مسخره می‌کند و از همه چیز انتقاد می‌کند؟ این نشانه‌های ساده به شما می‌گویند که او ذاتا فردی منفی باف است و در مورد همه چیز مثل کار، ازدواج، مردم، آینده و اساس زندگی نگرشی منفی دارد. شاید شما فکر کنید از...

ادامه مطلب