در مصرف «باد» هم صرفه‎جویی کنید! توربین‌های بادی انرژی جنبشی هوای اطراف خود را استخراج می‌کنند و از آن برق تولید می‌کنند. اما این تنها اثری نیست که این توربین‌ها بر طبیعت دارند. از آنجایی‌که انرژی کمتر به معنای باد ضعیف‌تر است، بنابراین توربین‌های بادی منجر به کاهش بادخیزی می‌شوند. از نظر فنی، ناحیه هوای پشت