بایگانی برچسب ها: انزال زودرس در مرد

پیشگیری یا درمان انزال زودرس مردان در هنگام آمیزش

پیشگیری یا درمان انزال زودرس مردان در هنگام آمیزش

پیشگیری یا درمان انزال زودرس مردان در هنگام آمیزش در خصوص انزال زودرس در مردان و پیشگیری یا درمان آن در هنگام آمیزش با همسر که طبعا مشکلاتی را ایجاد می کند، توضیح دهید؟   انزال زود رس به چه معناست ؟ از نظر علم روانشناسی : انزالی که بر خلاف میل شخص و بدون کنترل او انجام میگرد را انزال زودرس گویند که بر طبق آن فرد از زمان انزال و کیفیت رابطه ناراضی است و این نارضایتی میتواند یک طرفه یا دو طرفه باشد ، به طوریکه حتی اگر شریک جنسی فرد...

ادامه مطلب