هفت استراتژی برای مقابله با افراد منفی (افراد منفی بطور قابل‌توجهی بدبین هستند و دیگران را خسته می‌کنند)   همه‌ی ما اثرات جانبی یک دوست یا همکار منفی را تجربه کرده‌ایم. شاید با کسی کار می‌کنید که همیشه درحال غر زدن و شکایت کردن است و هیچ‌وقت راه حلی پیشنهاد نمی‌دهد، یا دوستی دارید که