تنبلی چشم کودک, درمان تنبلی چشم کودک, بیماری چشم در کودکان تنبلی چشم کودک, بیماری چشم در کودکان اغلب بیماری های چشمی در کودکان علائم شایعی دارند و والدین هم با دیدن آنها کودک را به پزشک ارجاع می دهند، ولی بیماری های چشمی دیگری هم وجود دارند که بدون علامت هستند و اگر تشخیص