انفاق در قرآن در این مطلب از ابرتازه ها درباره انفاق در قرآن توضیحاتی بیان می کنیم. با ما همراه باشید و دانش خود را در این زمینه بالا ببرید. انفاق چیست ٬ انفاق در قرآن انفاق از امور مهم برای رفع فاصله طبقاتی و رسیدن انسان ها به سعادت و تکامل است. با این توضیح