پلیس فدرال آمریکا با انتشار تصاویر دو مرد، ادعا می کند که این افراد مشکوک بوده و احتمالا در انفجارهای بوستون دست داشته اند.