ایمپلنت دندان چیست؟ موارد استفاده از ایمپلنت, جنس و اجزای ایمپلنت دندانی, انواع ایمپلنت دندانی, عوارض و معایب و مشکلات ایمپلنت دندان  جایگزینی دندان های از دست رفته همیشه برای بشر یک دغدغه جدی بوده، در واقع دندان ها به خاطر اعمالی که انجام می دهند، چند نوع کارکرد دارند که عبارتند از جویدن غذا،