بیماری های قناری, اصول و نحوه نگهداری قناری در خانه, انواع بیماری های قناری بیماری های قناری, اصول و نحوه نگهداری قناری در خانه در این مطلب از ابرتازه ها درباره انواع بیماری های قناری و راه درمان آنها توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی نمایید. مشخصات پرنده بیمار