بایگانی برچسب ها: انواع دعا

دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین جایز است؟

دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین جایز است؟

دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین جایز است در این مطلب از ابرتازه ها درباره دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. دعا برای عزیز شدن ٬ دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین دعا خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین تا زمانی که امید هدایت در مورد آنها برود اشکال ندارد اما پس از آن که یقین حاصل شد که افراد مذکور عامدا با حق مخالفت می کنند و پس ...

ادامه مطلب