دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین جایز است در این مطلب از ابرتازه ها درباره دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. دعا برای عزیز شدن ٬ دعای خیر و استغفار کردن برای کفار و مشرکین