طریقه کاشت شلغم در این مطلب از ابرتازه ها طریقه کاشت شلغم را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. طریقه بذر پاشی گیاه شلغم ٬ کاشت شلغم نحوه کاشت، داشت و برداشت شلغم گیاه شلغم را با توجه به درجه حرارت محیط از اول فروردین ماه تا اول تیرماه می