انواع ضرب المثل هاانواع ضرب المثل ها
داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید ریشه ضرب المثل به مشروطه اش رسید کنایه از این است که ، طرف مورد بحث برخر مراد سوار شده است و چون دیگر کاری ندارد ، لذا دم فرو بسته است و سکوت اختیار کرده است . آورده اند که … در آن موقع که افکار و احساسات
تعریف ضرب المثل | تاریخ پیدایش امثال و حکم
صفحه 1 از 11
بستن تبلیغ
بستن تبلیغ