بایگانی برچسب ها: انواع عضله

عضلات بدن را بهتر بشناسید

عضلات بدن را بهتر بشناسید

عضلات بدن را بهتر بشناسید بـدن انسـان از ۲۶۰ عـضـلـه تشـکـیل گـردیـده که اکثر آنها بصورت جفت می بـاشند. عـضـلات %۴۵ درصـــد وزن کـل بـدن را به خود اختصاص میدهنـــد. عضلات از بافت فیبری تشـکـیـل شـــده اند. میوفیبرها (فیبرهای تشکیل دهنده مـاهیچه ها) قابـلـیـت انـقــباض دارند. در بدن انسان سه نوع عضله از نظر ساختار وجود دارد: ۱- عضله قلب: که قلب را تشکیل میدهد. ۲- عضلات صاف: کـه دیواره عروق، لوله گوارش، مجاری ادراری و تنفسی را تشکیل میدهند....

ادامه مطلب