انواع فسیل ها و کاربرد آن ها را بیشتر بشناسید در این مقاله از ابرتازه ها با ما باشید تا انواع فسیل ها و کابرد آن ها را برای تان توضیح داده و اطلاعات جالب و کلیدی در خصوص آن به به شما بدهیم. مهمترین کاربرد فسیل ها در تعیین سن طبقات زمین می باشد