آشنایی با انواع پسته ایرانی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با انواع پسته ایرانی آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پسته ایرانی ٬ درشت ترین پسته ایرانی آشنایی با انواع پسته ایرانی پسته ایرانی پیستاکیاورا (Pistacia vera) به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران