بایگانی برچسب ها: انگشت حلقه ازدواج

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم قرار می دهیم ؟ انگشت حلقه ازدواج مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. تا معجزه‌ای شگفت انگیز را متوجه شوید.(این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است) ۱- ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست‌های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید. ۲- چهار انگشت باقی مانده را از نوک آنها به هم متصل کنید. ۳- به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان در دست دیگر متصل هستند. ۴- سعی کنید انگشتان شست ر...

ادامه مطلب