اختلال خواب انگیزه خودکشی را افزایش می دهد در این مطلب از ابرتازه ها درباره انگیزه خودکشی توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. انگیزه خودکشی ٬ انواع خودکشی در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که بی خوابی، کابوس ها و داشتن زمان خواب نامنظم، می تواند شاخص