ایجاد انگیزه ورزش, راههای افزایش انگیزه برای ورزش کردن, روشهای افزایش انگیزه در ورزشکاران ایجاد انگیزه ورزش, راههای افزایش انگیزه برای ورزش کردن افرادی که مبتلا به افسردگی هستند غالباً به سختی می‌توانند ورزش کنند زیرا اکثر اوقات توانایی روحی ورزش کردن را ندارند. با این حال روش‌هایی برای افزایش انگیزه ورزش در افراد مبتلا