خانواده جوانی که در پی نزاع دسته جمعی به خاطر «متلک پرانی» دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدن وی را در حالی به بیماران نیازمند اهدا کردند که تلاش نیروهای انتظامی با صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی برای دستگیری ضارب یا ضاربان ادامه دارد. به گزارش خراسان، چند جوان در خیابان