بایگانی برچسب ها: اهدای عضو

ثبت نام اهدای عضو بدن و شرایط اخذ کارت اهدای اعضا

ثبت نام اهدای عضو بدن و شرایط اخذ کارت اهدای اعضا

کارت اهدای اعضا یکی از بزرگترین نمادهای فرهنگی در زمینه ارتقای فرهنگ اهدای عضو می باشد. از زمان راه اندازی واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در کشورمان، مراکز مختلفی شروع به ثبت نام و صدور کارت اهدای عضو نمودند. در روزها و ماه‌های اول تعداد ثبت نام به بیش از ۱۰۰ نفر در ماه نمیرسید، اما با شروع تبلیغات فرهنگی و برگزاری جشن نفس، تعداد بیشتری از مردم نیک اندیش سرزمینمان با این امر مقدس آشنا شدند و تعداد افراد متقاضی کارت اهدای عضو به بیش ا...

ادامه مطلب