دلایل اهلی شدن گربه ها در این مطلب از ابرتازه ها درباره دلایل اهلی شدن گربه ها از گذشته تاکنون توضیحاتی بیان می نماییم. برای خواندن این مطلب جالب با ما همراه باشید. آشنایی با گربه ها٬ اهلی شدن گربه ها بر اساس بزرگترین تحقیقی که تاکنون درباره اجداد گربه‌های خانگی انجام گرفته، کشاورزان خاور