فواید تفسیر قرآن اهمیت تفسیر قرآن, تفسیر قرآن, تفسیر قرآن چیست در این مطلب از ابرتازه ها فواید تفسیر قرآن را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. قرآن مجید, فواید تفسیر قرآن تفسیر از واژه فَسَرَ به معنای روشن کردن و آشکار ساختن است و در اصطلاح، عبارت است از: