فواید ورزش در زندگی, فواید ورزش روزانه, ورزش های کوتاه مدت و شدید فواید ورزش روزانه, ورزش های کوتاه مدت و شدید در این مطلب از ابرتازه ها درباره ضررهای ورزش های کوتاه مدت و شدید توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. استاد علم حرکت شناسی دانشگاه