کنترل وزن و لاغری موضعی, کنترل وزن وتناسب اندام, کاهش کالری دریافتی کنترل وزن وتناسب اندام, کاهش کالری دریافتی اضافه وزن یکی از مشکلاتی است که بیشتر گروه‌های سنی با آن دست به گریبان هستند و دریافت کالری کمتر از مقدار کالری که فرد در روز می‌سوزاند، اولین اقدام برای رفع آن است، اما این