اوایل ازدواجاوایل ازدواج
بهترین هدیه ابراز علاقه به همسر همیشه ابراز علاقه به همسر ، بهترین هدیه به اوست از ابراز علاقه به همسرتان خجالت نکشید اوایل زندگی ، آنقدر به من علاقه داشت که حتی حاضر نبود ، بدون من غذا بخورد ، علاقه همسرم به حدی بود که روزی چند بار از محل کارش با من
روش های رفع دلخوری بین همسر