رئیس جمهور آمریکا برای اینکه مانع خالکوبی دخترانش شود،ترفند جالبی بکار برده است. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ “بارک اوباما” به تازگی در مورد یکی از ترفندهای تربیتی اش برای دخترانش صحبت کرده است،گفت: “میشل”(همسر اوباما)  و من وقتی صحبت از چیزهایی نظیر تاتو و خالکوبی پیش می آید که دخترها دوست دارند