سردرد ناشی از ارگاسم (اوج لذت جنسی) سردرد مقاربتی، به علت افزایش ناگهانی فشار خون در حین رابطه جنسی بوجود می آید‎