شعر نوبهارست و چمن خرم و گلزار اینجاست اثر اوحدی شعر نوبهارست , اشعار اوحدی مراغه ای زندگی نامه اوحدی مراغه ای ؛ رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای (۶۷۳-۷۳۸ قمری) عارف و شاعر پارسی‌گوی ایرانی و معاصر ایلخان مغول سلطان ابوسعید است. او در شهرستان مراغه زاده شد و آرامگاه وی نیز در همان شهر است. پدرش از