اورژانساورژانس
نکات ایمنی هنگام آتش سوزی خاموش کردن آتش, خونسردی, ساختمان آتش گرفته در این مطلب از ابرتازه ها نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی را بیان نموده ایم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. حریق, نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی: در حدود ۸/۱
زن ۴۰ ساله در تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس اصفهان، برای این مرکز ۲۷۶ بار بعنوان مزاحم تلفنی ، با اورژانس تماس گرفت. غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان دراین باره به جام‌جم گفت: زنی از روز ۲۹ مرداد تا ۲۶ مهر امسال، ۲۷۶ مرتبه با سامانه ۱۱۵ اورژانس اصفهان تماس گرفته