خودروی عضلانی را می توان به سادگی خودروهای دو در، پرکاربرد و قدرتمندی توصیف کرد که در آمریکا تولید می شوند. این خودروها طرفداران ویژه خود را دارند. این نوع خودرو بسیار مورد توجه ماشین دوست ها و فیلم هایی همچون «بولیت» است. در این مطلب، ۱۰ خودروی عضلانی آمریکایی را که یک دوستدار دوآتشه