بایگانی برچسب ها: اولویتهای اصلی در ازدواج

موانع ازدواج را کنار بزنید

موانع ازدواج را کنار بزنید

موانع ازدواج را کنار بزنید خود و نیازهای تان را خوب بشناسید و به دنبال اولویتهای اصلی در ازدواج باشید  ازدواج اتفاقی است که بهاری دارد و سال های جوانی بهار آن است. بهارها گذشته اند اما شما هنوز تاخیر دارید. چند سالی است به دنبال نیمه گمشده تان می گردید، اما هر بار به دلیلی پا پس کشیده اید! اکثر دوستان تان راهی خانه بخت شده اند اما شما هنوز اندرخم اولین کوچه هستید! گاهی دلتان می خواهد ازدواج کنید اما گاهی هم منصرف می شوید و تنهایی را...

ادامه مطلب