روز اول مدرسه و نکاتی برای والدین برای این‌که روز اول مدرسه برای ما و دانش‌آموز تبدیل به روزی فوق‌العاده شود، خواب کامل شب قبل را فراموش نکنید.