در این مطلب عکس‌هایی از کیت بلانشت، اولگا کوریلنکو و میشل رودریگرز در مراسم فرش قرمز جوایز سینمایی بفتا ۲۰۱۴ را مشاهده می کنید: عکس های اولگا کوریلنکو و کیت بلانشت بر فرش قرمز بفتا ۲۰۱۴ کیت بلانشت در مراسم فرش قرمز جوایز سینمایی بفتا ۲۰۱۴ اولگا کوریلنکو در مراسم فرش قرمز جوایز سینمایی بفتا