خبرگزاری مهر: امیر جدید قطر در سخنانی ضمن تاکید بر ادامه طرحهای توسعه و رشد در این کشور از پایبندی به معاهدات بین المللی و منطقه ای و همکاری عربی در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس خبر داد. تمیم بن حمد آل ثانی مدعی شد: پدرم انقلاب تدریجی را پیش برد و کشور را از