اصطلاحات سونوگرافی بارداری, اولین سونوگرافی بارداری, سونوگرافی اصطلاحات سونوگرافی بارداری, اولین سونوگرافی بارداری در این مطلب از ابرتازه ها شما را با جزئیات اولین سونوگرافی بارداری آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. اندازه‌گیری‌های مربوط به سر، شکم و استخوان ران جنین: اگر این اولین سونوگرافی شما باشد، این اندازه‌گیری‌ها به