مننژیت ویروسی، بسیار شایع تر از مننژیتی است که توسط باکتری‌ها ایجاد می‌شود. مننژیت باکتریایی بسیار نادر است اما می‌تواند کشنده باشد. چند نشانه بیماری مننژیت را در این مطلب شرح می دهیم که لازم است آن جدی بگیرید. ۵ نشانه بیماری مننژیت که باید جدی بگیرید مغز و نخاع در بدن شما به عنوان