آشنایی با شهر کیف یکی از قدیمی‌ترین شهرهای اروپای شرقی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با شهر کیف آشنا می نماییم. با ما همراه باشید و با یکی از قدیمی‌ترین شهرهای اروپای شرقی بیشتر آشنا شوید. شهر کیف پایتخت اوکراین ٬ شهر کیف قبل از اینکه اوکراین یا روسیه موجودیت