طرز تهیه اکبر جوجه شمالی خوشمزه طرز تهیه اکبر جوجه اصل, طرز تهیه اکبر جوجه شمالی, طرز تهیه غذاهای محلی شمال اکبر جوجه برخلاف جوجه کباب زعفرانی، پیاز و زعفران ندارد