اطلاعاتی درمورد اکستنشن مژه اکستنشن مژه یا همون گذاردن مژه ی مصنوعی، از ترفندهای زیبایی خیلی از خانم هاست که تازگی ها زیاد شده است، در این مقاله اطلاعاتی درمورد اکستنشن مژه را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. خیلی ها از شنیدن کلمه ی اکستنشن مژه، مو بر بدنشان راست می شود که