داستان ضرب المثل اگر قاطر کسی را رم ندهی،کسی با تو کاری ندارد انواع ضرب المثل, داستان ضرب المثل, ریشه تاریخی ضرب المثل در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل اگر قاطر کسی را رم ندهی،کسی با تو کاری ندارد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.