آقای تیم برتون کارگردان معروف آمریکایی بوقلمون عید کریسمس خود را به شیوه ای عجیب بریان کرد. به گزارش عصر ایران برتون بوقلمون روز کریسمس خود را با شعله اگزوز اتومبیل ” لامبورگینی اونتادور” خود بریان کرد. برتون در عرض مدت ۱۰ دقیقه با شعله اگزوز بوقلمون را بریان کرد. لامبورگینی برتون مدل ۲۰۱۳ است