شگفت انگیزترین کار این مرد با مو شگفت انگیزترین کار این مرد با مو  به گزارش ابرتازه ها هنرنمایی جالبلی با الهام از نقاشی با شن و ماسه و همچنین بهره گرفتن از تکنیک‌های آن، مو را جایگزین کرده و دسته موها را بر روی صفحه‌ای پخش می‌کند و آن‌ها را مرتب می‌کند تا به تصویری