ایران و کرهایران و کره
عکس های زیبا از حواشی دیدار تاریخی ایران و کره
ایران مستقیما به جام جهانی صعود کرد ملی پوشان ایران با یک نمایش منطقی و به دور از احساس توانستند با نتیجه یک بر صفر حسرتی که چهار سال پیش در کره در دل ایرانی ها ماند، در همین کشور به اشک شوق تبدیل شود….