مرگ هولناک پسر جوان در ایستگاه مترو با جدا شدن سر از بدنش پایان یافت. اخبار حوادث : به گزارش باشگاه خبرنگاران، ساعت ۱۲:۱۰ امروز هنگامی که قطار مترو به ایستگاه گلبرگ رسید، مرد جوانی به داخل ریل قطار سقوط کرد که بلافاصله قطار متوقف شد . در ادامه پرسنل مترو و امداد گران اورژانس